Funksional xüsusiyyətləri

Agıllı domofon «Спутник» Sizə aşagıdakı imkanları yaradır:
1 Blok qapısının Em-Marine və Mifare elektron açarlarla açılmasını
2 Blok qapısının mobil telefonla açılması
3 Blok qapısının NFC texnoloqiyası ilə açılması
4 Mənzildən danışıq dəsti ilə qapının açılması, əlavəyə bax**)
5 Blok qapısının uzagdan mobil telefonla açılması
6 Gələn qonagla audiodanışıgın aparılması, əlavəyə bax**)
7 Mobil telefona videozəng
8 Çagırış blokunun videokamerasına onlayn baxmaq
9 Evin kameralarına baxmaq üçün mobil tədbiq
10 Son 24 saat arxiv videoqöruntulərinə baxış, əlavəyə bax*)
11 Giriş vaxtı səsli məlumatlandırma, əlavəyə bax*)
Qeyd:
*) – əlavə seçim
* *) – çagırış dəsti olduqda