GSM Repeater kit

Mobil xidmətlərin keyfiyyətsiz olması Azərbaycanın müasir şəhərlərində və digər ölkələrdə ümumi problemdir. Çoxmərtəbəli binalar, qalın divarlar və digər maneələr hüceyrə siqnalını çox zəif və ya tamamilə yoxdur. Bu problem ticari təşkilatlar üçün xüsusilə zərərlidir, çünki iş keyfiyyəti zəif rabitədən də azalır. Ümumiyyətlə, zəif siqnal problemi ilə ofis işçiləri qarşılaşır ,bunun səbəbi ərazinin çoxmərtəbəli binalarla, ticarət […]