“Цифрал КМГ-100” kommutatoru

Цифрал КМГ-100 kommutatorun domofon sistemində istifadəsi çagırış blokunun çox sayda abunəçinin rabitəsi xəttinə qoşulmasına (99 abonentə qədər) imkan yaradır. Buda öz növbəsində çoxmənzilli binalarda əlverişli birləşmələrin təmin etməyə imkan verir. Cihaz CCD-2094.1, CCD – 2094.3 Seriyasının bütün çağırış bloklarına uyğun gəlir.