1.Ayda bir dəfəGiriş blokunda aparılan texniki qulluğun siyahısı:

1.1.Giriş qapısına, çağırış blokuna, elektromaqnit kilidə, hidravlikə, qoruyucu hissələrə, həmçinin komutatora və qida blokuna baxışın keçirilməsi.

1.2.Qapı hidravlikinin bağlanma və birləşmə, qoruyucu hissələrin yoxlanılması.

1.3.Qapının örtulmə sürətinin tənzimlənməsi.

1.4. Elektromaqnit kilidin yoxlanılması və tənzimlənməsi.

1.5.Açar yuvasının təmizlənməsi.

1.6.Elektrik birləşmələrinin yoxlanması (çağırış blokunun kontaktlarının, qida blokunun, komutatorun, “ÇIXIŞ” düyməsinin).

1.7.Çağırış blokunun və komutator arasında olan birləşdirici xətlərin müqavimətinin ölçülməsi və onların göstəricilərinin normaya gətirilməsi.

1.8.Abonentlə ikitərəfli rabitənin və qapının uzaq məsafədən açılış düyməsinin (bəzi mənzillərdə) yoxlanılması.

1.9.Pis işləmə zamanı qapı petlələrinin yağlanması(sürtünmə, yeyilmə və s.).

2. Rübdə bir dəfə

2.1.Qısa qapanma zamanı komutaturun yoxlanması.

2.2.Platanın tozdan təmizlənməsi(yumşaq fırça ilə).

2.3. Komutatorun sistem birləşmələrinin təmizlənməsi.

2.4. Hidravlikin yirğalanması (ehtiyyac olduqda).

2.5Metal qolun və qapının təmiri.

2.6. Mərtəbələrarası yerləşən birləşdirici klipsal qutuların baxışı bə təftişi.

2.7.Elektrik qidanın “0” telinin sıxacının yoxlanılması.

2.8.Elektrik xətlərində nasazlıqların aradan qaldırılması (ehtiyyac olduqda).