MSK
Slinex VZ-10

Fərdi videodomofonun çoxmənzilli domofonla əlaqələndirilməsi modulu (bundan sonra – uygulandırma modulu) fərdi videodomofonunu kordinat tipli… Ətraflı