Elektrik kilid ACM-Y100 BOLT

Kilidlər, Kontrollerlər və Düymələr

Xüsusiyyət: elektrik kilid tipi NO / NC, 2 pin ilə dar qapı kilidi.

Xassələri: aşağı temperatur, Failover
Ön panel: 205lx35vx40h (mm)
Zərbə: 90lx25vx2h (mm)
Gərginlik: DC 12V
Başlanğıc cərayənı: 900 mA
Gözləmə cərayanı: 120 mA
Bərk bolt: korpusun cilalanması, 800 kq saxlama qüvvəsi
Buraxılmışdır: taxta qapı, şüşə qapı, metal qapı, şüşə qapı