GSM Repeater kit

GSM Repeater Kit

Mobil xidmətlərin keyfiyyətsiz olması Azərbaycanın müasir şəhərlərində və digər ölkələrdə ümumi problemdir. Çoxmərtəbəli binalar, qalın divarlar və digər maneələr hüceyrə siqnalını çox zəif və ya tamamilə yoxdur. Bu problem ticari təşkilatlar üçün xüsusilə zərərlidir, çünki iş keyfiyyəti zəif rabitədən də azalır.
Ümumiyyətlə, zəif siqnal problemi ilə ofis işçiləri qarşılaşır ,bunun səbəbi ərazinin çoxmərtəbəli binalarla, ticarət və ya digər yaşayış binalarla əhatə olunmasıdır.
Bu cür maniyələr üzündən mobil rabitəni inkişaf etdirmək üçün xüsusi avadanlıq olmadan işləmək qeyri-mümkün olur.