CYFRAL BAKI

TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI VƏ SERVİSİ

(+99412) 436 0218
(+99455) 699 2941
(+99470) 999 2941
Tel:
Slayd 1
Slayd 3
Slayd 4
Slayd 5
Slayd 6
Slayd 7

Xidmətlər

  Texniki xidmətə daxil olan işlər

  • 1.Ayda bir dəfə

   Giriş blokunda aparılan texniki qulluğun siyahısı:

  • 1.1.Giriş qapısına, çağırış blokuna, elektromaqnit kilidə, hidravlikə, qoruyucu hissələrə, həmçinin komutatora və qida blokuna baxışın keçirilməsi.
  • 1.2.Qapı hidravlikinin bağlanma və birləşmə, qoruyucu hissələrin yoxlanılması.
  • 1.3.Qapının örtulmə sürətinin tənzimlənməsi.
  • 1.4. Elektromaqnit kilidin yoxlanılması və tənzimlənməsi.
  • 1.5.Açar yuvasının təmizlənməsi.
  • 1.6.Elektrik birləşmələrinin yoxlanması (çağırış blokunun kontaktlarının, qida blokunun, komutatorun, "ÇIXIŞ" düyməsinin).
  • 1.7.Çağırış blokunun və komutator arasında olan birləşdirici xətlərin müqavimətinin ölçülməsi və onların göstəricilərinin normaya gətirilməsi.
  • 1.8.Abonentlə ikitərəfli rabitənin və qapının uzaq məsafədən açılış düyməsinin (bəzi mənzillərdə) yoxlanılması.
  • 1.9.Pis işləmə zamanı qapı petlələrinin yağlanması(sürtünmə, yeyilmə və s.).
  • 2. Rübdə bir dəfə
  • 2.1.Qısa qapanma zamanı komutaturun yoxlanması.
  • 2.2.Platanın tozdan təmizlənməsi(yumşaq fırça ilə).
  • 2.3. Komutatorun sistem birləşmələrinin təmizlənməsi.
  • 2.4. Hidravlikin yirğalanması (ehtiyyac olduqda).
  • 2.5Metal qolun və qapının təmiri.
  • 2.6. Mərtəbələrarası yerləşən birləşdirici klipsal qutuların baxışı bə təftişi.
  • 2.7.Elektrik qidanın "0" telinin sıxacının yoxlanılması.
  • 2.8.Elektrik xətlərində nasazlıqların aradan qaldırılması (ehtiyyac olduqda).

Yeniliklər